05/05/2016 15:29:01
ผอ.สกสค.สงขลา

นายคนึง ย้อยเสริฐสุด
ผอ.สกสค.สงขลา
ประวัติ ผอ.สกสค.สงขลา
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์
· คณะกรรมการ สกสค. สงขลา
· คณะกรรมการพัฒนาชีวิตครูสงขลา
· บุคลากร สนง.สกสค.สงขลา
· แผนที่ สนง.สกสค.สงขลา
· ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
 

หน่วยงาน สกสค.ส่วนกลาง
สกสค. ส่วนกลาง
สำนักอำนวยการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักสวัสดิภาพครู
สำนักสวัสดิการครู
สำนักพัฒนาบริหารงานบุคคล
สำนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิครู
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาชีวิตครู
องค์การค้าของ สกสค.
สำนักงาน สกสค.จ.ทั่วประเทศ
เกี่ยวกับสวัสดิการ
หอพักกรุงเทพฯ
บริการอื่นๆ
สถานพยาบาล สกสค.
กองทุนและมูลนิธิ
สวัสิดการ
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาสนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

Poll
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ สนง. สกสค.สงขลาคุณต้องLogin ก่อนโหวต.
เกี่ยวกับ ชพส.
ช.พ.ส. ย่อมาจาก “ช่วยเพื่อนครูกรณีคู่สมรส ถึงแก่กรรม”

ชื่อเต็ม “การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครู
และบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม”

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ช.พ.ส.

1.เป็นการประกันทางด้านจิตใจแก่สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
   ให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยไม่ต้องกังวลถึงเหตุการณ์ในอนาคตและ
   ครอบครัวของตน
2.ช่วยจัดงานศพสมาชิก ช.พ.ส.
3.สงเคราะห์สามี-ภรรยา-บุตร-บุตรบุญธรรม หรือบิดา-มารดา
   หรือผู้อยู่ในอุปการะ หรือผู้ให้การอุปการะของสมาชิก

วารสาร สกสค.สงขลา


ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2556

ฉบับที่ 2  เดือนมีนาคม 2556

ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2556

ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2556

ฉบับที่ 5 เดือนธันวาคม 2556

ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม 2557

ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม 2557

ฉบับที่ 8 เดือนมิถุนายน 2558

ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2558

ฉบับที่ 10 เดือนธันวาคม 2558

ยอดชำระเงิน ช.พ.ค. ช.พ.ส.
ยอดเดือน เมษายน 2559
ชพค.
523.00 บาท
ชพส.
281.00 บาท
ดูย้อนหลัง

ประกาศ ช.พ.ค ช.พ.ส
เว็บไซค์ที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
WEB LINK
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2,612
แสดงผลในเวลา: 0.73 วินาที 125,917 ผู้เยี่ยมชม