05/02/2016 06:00:36
ผอ.สกสค.สงขลา

นายคนึง ย้อยเสริฐสุด
ผอ.สกสค.สงขลา
ประวัติ ผอ.สกสค.สงขลา
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์
· คณะกรรมการ สกสค. สงขลา
· คณะกรรมการพัฒนาชีวิตครูสงขลา
· บุคลากร สนง.สกสค.สงขลา
· แผนที่ สนง.สกสค.สงขลา
· ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
 

หน่วยงาน สกสค.ส่วนกลาง
สกสค. ส่วนกลาง
สำนักอำนวยการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักสวัสดิภาพครู
สำนักสวัสดิการครู
สำนักพัฒนาบริหารงานบุคคล
สำนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิครู
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาชีวิตครู
องค์การค้าของ สกสค.
สำนักงาน สกสค.จ.ทั่วประเทศ
เกี่ยวกับสวัสดิการ
หอพักกรุงเทพฯ
บริการอื่นๆ
สถานพยาบาล สกสค.
กองทุนและมูลนิธิ
สวัสิดการ
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาสนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

Poll
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ สนง. สกสค.สงขลาคุณต้องLogin ก่อนโหวต.
คณะกรรมการ พัฒนาชีวิตครู จังหวัดสงขลา

คณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดสงขลา

นายคนึง ย้อยเสริฐสุด
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัดสงขลา
ประธานกรรมการ
 
ผู้แทนธนาคารออมสิน
สาขาสงขลา เขต1
รองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่ง
นายสมพร สุวรรณโณ  
รองประธานกรรมการ
คนที่สอง
 
ผู้แทนธนาคารออมสิน
สาขาสงขลา เขต2
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 1
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 3
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
กรรมการ
นายพยูร แก้วอาภรณ์  
กรรมการ
นายนิยม ไกรสนาม  
กรรมการ
นายพงษ์ชัย ทองอ่อน  
กรรมการ
นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา  
กรรมการ
นายประภาส ยอดนุ้ย  
กรรมการ
นายขนบ ชิตณรงค์  
กรรมการ
นายพิพัตน์ เสนาพิทักษ์กุล  
กรรมการ
นายโกเศศ รัตนะ  
กรรมการ
นายวินัย จันทร์พริ้ม  
กรรมการ
นายนิคม แก้วมณี  
กรรมการ
นางปารณีย์ ปันทะรัตน์  
กรรมการและเลขานุการ


วารสาร สกสค.สงขลา


ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2556

ฉบับที่ 2  เดือนมีนาคม 2556

ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2556

ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2556

ฉบับที่ 5 เดือนธันวาคม 2556

ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม 2557

ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม 2557

ฉบับที่ 8 เดือนมิถุนายน 2558

ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2558

ฉบับที่ 10 เดือนธันวาคม 2558

ยอดชำระเงิน ช.พ.ค. ช.พ.ส.
ยอดเดือน เมษายน 2559
ชพค.
523.00 บาท
ชพส.
281.00 บาท
ดูย้อนหลัง

ประกาศ ช.พ.ค ช.พ.ส
เว็บไซค์ที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
WEB LINK
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2,612
แสดงผลในเวลา: 0.20 วินาที 125,663 ผู้เยี่ยมชม