05/04/2016 10:58:01
ผอ.สกสค.สงขลา

นายคนึง ย้อยเสริฐสุด
ผอ.สกสค.สงขลา
ประวัติ ผอ.สกสค.สงขลา
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์
· คณะกรรมการ สกสค. สงขลา
· คณะกรรมการพัฒนาชีวิตครูสงขลา
· บุคลากร สนง.สกสค.สงขลา
· แผนที่ สนง.สกสค.สงขลา
· ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
 

หน่วยงาน สกสค.ส่วนกลาง
สกสค. ส่วนกลาง
สำนักอำนวยการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักสวัสดิภาพครู
สำนักสวัสดิการครู
สำนักพัฒนาบริหารงานบุคคล
สำนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิครู
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาชีวิตครู
องค์การค้าของ สกสค.
สำนักงาน สกสค.จ.ทั่วประเทศ
เกี่ยวกับสวัสดิการ
หอพักกรุงเทพฯ
บริการอื่นๆ
สถานพยาบาล สกสค.
กองทุนและมูลนิธิ
สวัสิดการ
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาสนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

Poll
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ สนง. สกสค.สงขลาคุณต้องLogin ก่อนโหวต.
คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสงขลา

คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสงขลา

นายคนึง ย้อยเสริฐสุด
ผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา

ประธานกรรมการ
นายพงษ์ชัย ทองอ่อน
ผอ.โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ
สังกัด สนง.สพป.เขต 1

กรรมการ
นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา
ผอ.โรงเรียนบ้านม่วง
สังกัด สนง.สพป.เขต 2

กรรมการ
นายประภาส ยอดนุ้ย
ผอ.โรงเรียนวัดวังไทร
สังกัด สนง.สพป.เขต 3

กรรมการ
นายขนบ ชิตณรงค์
ครู คศ.3 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
สังกัด สนง.สพม.เขต 16

กรรมการ
นายโกเศศ รัตนะ
ครูวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สังกัด สถาบันอาชีวศึกษา

กรรมการ
นายพิพัฒน์ เสนาพิทักษ์กุล
ผจก. และ ผอ.โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
สังกัด สถานศึกษาเอกชน

กรรมการ
นายวินัย จันทร์พริ้ม
ผช.ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สังกัด สถาบันอุดมศึกษา

กรรมการ
นายนิคม แก้วมณี
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลหัวยาง)
สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ
นายสมศักดิ์ นิตย์คำพร
รอง ผอ.สนง.สพป.เขต 3

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประภาส โชติระโส
ผอ.โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธรรมนูญ ไหวพริบ
ผอ.โรงเรียนบ้านป่าโอน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายถวิล หนูสง
ข้าราชการบำนาญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางปารณีย์ ปันทะรัตน์
นักวิชาการสวัสดิการชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 1,2,3


ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16


ที่ปรึกษา


วารสาร สกสค.สงขลา


ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2556

ฉบับที่ 2  เดือนมีนาคม 2556

ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2556

ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2556

ฉบับที่ 5 เดือนธันวาคม 2556

ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม 2557

ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม 2557

ฉบับที่ 8 เดือนมิถุนายน 2558

ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2558

ฉบับที่ 10 เดือนธันวาคม 2558

ยอดชำระเงิน ช.พ.ค. ช.พ.ส.
ยอดเดือน เมษายน 2559
ชพค.
523.00 บาท
ชพส.
281.00 บาท
ดูย้อนหลัง

ประกาศ ช.พ.ค ช.พ.ส
เว็บไซค์ที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
WEB LINK
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2,612
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 125,804 ผู้เยี่ยมชม