05/03/2016 21:19:14
ผอ.สกสค.สงขลา

นายคนึง ย้อยเสริฐสุด
ผอ.สกสค.สงขลา
ประวัติ ผอ.สกสค.สงขลา
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์
· คณะกรรมการ สกสค. สงขลา
· คณะกรรมการพัฒนาชีวิตครูสงขลา
· บุคลากร สนง.สกสค.สงขลา
· แผนที่ สนง.สกสค.สงขลา
· ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
 

หน่วยงาน สกสค.ส่วนกลาง
สกสค. ส่วนกลาง
สำนักอำนวยการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักสวัสดิภาพครู
สำนักสวัสดิการครู
สำนักพัฒนาบริหารงานบุคคล
สำนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิครู
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาชีวิตครู
องค์การค้าของ สกสค.
สำนักงาน สกสค.จ.ทั่วประเทศ
เกี่ยวกับสวัสดิการ
หอพักกรุงเทพฯ
บริการอื่นๆ
สถานพยาบาล สกสค.
กองทุนและมูลนิธิ
สวัสิดการ
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาสนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

Poll
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ สนง. สกสค.สงขลาคุณต้องLogin ก่อนโหวต.
ข่าวสาร สกสค.สงขลา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สกสค.สงขลา
ข่าวด่วน

ขณะนี้เพื่อความสะดวกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด
แบบฟอร์มค่าจัดการศพ ชพค. และ ชพส. ได้แล้วที่หัวข้อ"ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม"แนะนำที่ปรึกษากฎหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหากฎหมายทางคดีที่ยุ่งยากหนักใจ
ของเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ท่าน ดังนี้

1.นายกำจัด ขวัญทอง

2.นายวิเชียร ไชยมนตรี

หากท่านใดสนใจโปรดติดต่อได้ที่ สนง.สกสค.สงขลา โทร 074-337336-7


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ลงวันที่ 23/02/2559]

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ทำระบุสิทธิ์ ช.พ.ค.<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 19/02/2559]

เรื่อง สมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.ค้างชำระเงิน 3 งวดขึ้นไป ด่วน <<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 19/02/2559]

เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.
ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 <<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 25/01/2559]

เรื่อง สมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.ค้างชำระเงิน 3 งวดขึ้นไป<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 25/01/2559]

เรื่อง สมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 11/11/2558]

เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 29/10/2558]

"เรื่อง เข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 07/10/2558]

"แจ้งข่าวหยุดทำการให้บริการชั่วคราว วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558"
เนื่องในวันทำบุญสารทเดือนสิบ<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 07/10/2558] "เรื่อง สถานประกอบการให้ส่วนลด"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 23/09/2558]

"แจ้งข่าวหยุดทำการให้บริการชั่วคราว วันที่ 25-28 กย. 58
เนื่องด้วยบุคลากร สนง.สกสค.สงขลาต้องไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 08/07/2558] "เรื่อง สมาชิก ช.พ.ค.ค้างชำระเงิน 3 งวดขึ้นไป"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 26/04/2558]

"แจ้งสถิติสมาชิกชพค.เสียชีวิต
ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2555 - 2557"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 30/03/2558] "เรื่อง สมาชิกค้างชำระเงิน 3 งวดขึ้นไป"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 11/02/2558] "เรื่อง สมาชิก ช.พ.ค.ค้างชำระเงิน 3 งวดขึ้นไป"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 27/01/2558] "เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 15/01/2558] "เรื่อง สกสค.สงขลา ฉบับสวัสดีปีใหม่ 2558"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 15/01/2558]

"เรื่อง การจัดหารายได้ตั้งกองทุนจัดสวัสดิการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา"ด่วน!!<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 21/11/2557] "เรื่อง สมาชิก ช.พ.ค.ช.พ.ส.ค้างชำระเงิน 3 งวดขึ้นไป"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 21/11/2557] "เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2558"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 09/10/2557] "เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ชพค."<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 09/10/2557] "เรื่อง การสั่งจองเพื่อการบูชาพระพฤหัสบดีฯ" <<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 27/07/2557] "โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูฯ ปี 2557"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 27/07/2557] "โครงการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 24/06/2557] "สมาชิกช.พ.ค. และช.พ.ส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 15/06/2557] "โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2557"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 7/06/2557] "คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 3/06/2557] "ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯอาคารสำนักงาน"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 3/06/2557] "สมาชิก ชพค. ค้างชำระเกิน 3 เดือน"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 4/04/2557] "สมาชิก ช.พ.ส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 4/04/2557] "สมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเกิน 3 เดือน (เพิ่มเติม)"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 4/04/2557] "สมาชิก ชพค.ค้างชำระเงินตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 18/03/2557] "แจ้งสมาชิกช.พ.ค./ช.พ.ส.ค้างชำระ"<<คลิกที่นี่

[ลงวันที่ 7/03/2557] "แจ้งสมาชิกช.พ.ค./ช.พ.ส.ค้างชำระ<<คลิกที่นี่

กิจกรรม สกสค. จังหวัดสงขลา

สกสค.จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน
ณ ห้องประชุมหิมาลัย โรงแรมเดอะพีค บูติก อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559


สกสค.จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีไหว้ศพบรรพรุษชาวจีนซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ตั้งสำนักงาน
เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559


สกสค.จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม"เสมายามเช้า" ครั้งที่ 6
โดยมีนายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.สงขลา และคณะเป็นเจ้าภาพ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559


สกสค.จังหวัดสงขลา ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับ นางสาธุ แก้วทอง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.16
กรณีขอลาออกจากราชการเพื่อไปดูแลบุพการีตามความประสงค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559


สกสค.จังหวัดสงขลา มอบเงินค่าจัดการศพนายบุญช่วย พุทธศุภะ
อายุ 85 ปี สมาชิก ชพค.122750 โยมพ่อของพระครูวิรัตธรรมโชติ(ดร.มีชัย พุทธศุภะ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสงขลา
ครั้งที่3/59 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา
โดยมีท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลาเป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559


สกสค.จังหวัดสงขลา มอบเงินค่าจัดการศพคุณแม่คล้อย พงศ์อินทร์
สมาชิกชพส.17686 ให้แก่คุณดวงพร ศรีเจริญและคุณบุญชัย พงศ์อินทร์ (ทายาท)
เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559


สกสค.จังหวัดสงขลา ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.สงขลา ครั้งที่4/59
เพื่อติดตามงานค้าง สร้างงานใหม่ ใส่ใจให้บริการ เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่3/59
ณ ห้องเกาะหนู สนง.สกสค.สงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จังหวัดสงขลา
โดยมีท่านชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัด ศธ.เป็นประธาน
ณ ห้องเกาะหนู สนง.สกสค.สงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559


สกสค.จังหวัดสงขลามอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ให้แก่ทายาทของนายประสิทธิ์ เพชรมณี สมาชิก ชพค.เลขที่ 295930
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559


สกสค.จังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรม"เสมายามเช้า"
กับผู้บริหารการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสงขลา ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
โดยมีนางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.กศน.สงขลาและคณะเป็นเจ้าภาพ
เมื่อวันพฤหัสบดี่ที่ 17 มีนาคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ของสนง.สกสค.สงขลา
ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามงานค้าง สร้างงานใหม่ ใส่ใจให้บริการ
เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559


สกสค.จังหวัดสงขลา มอบเงินค่าจัดการศพ 200,000 บาท
ให้แก่ทายาทของคุณพ่อประกอบ ปิ่นทองพันธ์ อายุ 75 ปี สมาชิกชพค.114608
บำนาญสพป.สข.3 เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณครูสมจิต รัตนไชย อายุ 97 ปี
สมาชิกชพค.541333 มารดาของนายสุรพัศ รัตนไชย ผอ.รร.บ้านแม่ที
โดยมีนายสุนันท์ เทพศรี อดีตรองเลขาธิการ กอศ.เป็นประธาน
ณ วัดสุริยาราม อ.เทพา จ.สงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559


ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ กคศ.ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบบรรจุครูผู้ช่วย
กรณีมีความจำเป็นพิเศษ ณ รร.วิเชียรชม(สพป.สข.1) รร.นวมินทราชูทิศ(สพม.16 สงขลา-สตูล)
พร้อมกับท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.ณ รร.วัดโคกสมานคุณ(สพป.สข.2)
โดยมีนายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลาร่วมด้วย
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559


สกสค.จังหวัดสงขลา เปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ชพส.
โดยมีท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ กคศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.
เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมวีว่า จ.สงขลา


สกสค.จังหวัดสงขลา จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท
นายสมใจ บุญราศรี อายุ 59 ปี สมาชิกชพค.946121
นักการภารโรงรร.บ้านเขาแดง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมอง
โดยกำหนดฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559
ณ วัดบ่อสระ อ.สิงหนคร จ.สงขลา


สกสค.จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเยียวยาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
โดยมีนายบุญสม ทองศรีพราย ประธานศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูฯจชต.เป็นประธาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559


การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2559
ณ ห้องเกาะหนู สนง.สกสค.จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559


สกสค.จังหวัดสงขลา ร่วมดื่มน้ำชาและร่วมสมทบทุนเพื่อจัดตั้งมูลนิธิวิทยาลัยชุมชุนสงขลา
ณ ศูนย์วิทยบริการ วชช.สงขลา อ.เทพา จ.สงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559


สกสค.จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูโสภณ สุขโข
ณ เมรุวัดแหลมทราย เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559


สกสค.จังหวัดสงขลา มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ชพส.
ให้แก่นางประยงค์ วีระธรรมโม อดีตครูโรงเรียนวัดแม่เตย อ.หาดใหญ่
กรณีคู่สมรสคือ นายสมมิตร ถึงแก่กรรม เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559


สกสค.จังหวัดสงขลา ต้อนรับคุณสุชาดา พันธุเวช
และคุณธีรวุฒิ ศรีเที่ยง จาก iT Edusoft Co.,Ltd. เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559


สกสค.จังหวัดสงขลา ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณครูโสภณ สุขโข
เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ณ วัดแหลมทราย


สกสค.จังหวัดสงขลา มอบเงินค่าจัดการศพ
ให้แก่ทายาทของคุณพ่อวิจิตร กาญจนวงศ์ อายุ 88 ปี สมาชิก ชพค.78503
ขรก.ครูบำนาญสพป.สงขลา เขต 1 เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559


สกสค.จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม"เสมายามเช้า"
ชาวกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัดในจังหวัดสงขลา
เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับทุกข์-ผูกมิตรกันฉันท์พี่น้อง
โดยมีผอ.รุจิรา แกล้วทนง และคณะเป็นเจ้าภาพ
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ อดีต สป.ศธ.ครั้งที่ 6
ณ โรงแรมวีว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่2/2559
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ต้อนรับคุณจินตนา อ่อนทอง ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ แวะมาเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่จีน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมงานเลี้ยงรับ-ส่งและแสดงความยินดีกับน้องธม บุญธรรม ผอ.รร.บ้านวังใหญ่
น้องอัมพร บุญธรรม ผอ.รร.วัดนิคมประสาท
และน้องนิเวช ธรรมศิริ นักการรร.วัดนิคมประสาท เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
กล่าวต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับท่านสุระกำพล รักษ์วงศ์
เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ผอ.รร.บ้านนา อ.จะนะ
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่1/2559
ณสนง.สกสค.ปัตตานี เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่1/2559
ณ สนง.สกสค.สงขลา เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559


สกสค.สงขลาต้อนรับท่านอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการ สช.
และท่านสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สนง.สช.จ.สงขลา แวะมาเยี่ยมเยียนกัน
เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยหัก ชพค./ชพส.
ของหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสงขลา
เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.สงขลา ครั้งที่1/59 ประจำเดือน มกราคม 2559
เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ต้อนรับท่านอรรถพล ตรึกตรอง ผตร.ศธ.มาตรวจราชการ ศธภ.11
และได้แวะมาเยี่ยมเยียน เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ณ สพป.สงขลา เขต 3
โดยมีท่านสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธาน เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
และบุคลากรสำนักงานสกสค.สงขลา ร่วมงาน"เสมาสัมพันธ์ 2559
ระหว่าง ศธภ.ภาค11 สพป.สงขลา1 สพม.16 สช.สงขลาและสนง.สกสค.สงขลา
โดยมีท่านอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผวจ.สงขลาเป็นประธาน
ณ โรงแรมสงขลา เมอร์แมท เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
และบุคลากรสำนักงานสกสค.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม"เสมาเกมส์ 2016
ณ ชายหาดสมิหลา เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ต้อนรับท่านประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต3
และคณะแวะมาเยี่ยมเยียนและอวยพรปีใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ต้อนรับท่านศศิธร เหนี่ยวทอง ผช.ผอ.ธ.ออมสิน เขตสงขลา 2 แวะมาสวัสดีปีใหม่
เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ 2559 ท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ 2559 ท่านนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา
เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
กราบขอพรปีใหม่ 2559 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18 พระธรรมวงศาจารย์
และเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระศรีรัตนวิมล ณ วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่
เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาทของครูมานิต เกษตรสมบูรณ์ อายุ 64 ปี
สมาชิกชพค.215524 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558
และกำหนดพิธีฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2558
ณ วัดเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ จ.สงขลา


สกสค.จังหวัดสงขลา งานกิจกรรมสวัสดีปีใหม่'59
พบปะพูดคุย"สังสรรค์กันเอง" ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
ระหว่างคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา
และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา
ณ โรงแรมวีว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ครั้งที่10/2558 ณ โรงแรมวีว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ต้อนรับท่านนภดล ชูพูล อดีตศธข.เขตกศ.3 และคณะแวะมาเยี่ยมเยียน
และได้บริการตรวจสอบการระบุสิทธิและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารกิจการชพค./ชพส. ต่อคณะดำเนินงาน
เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน สมาชิกชพค.และชพส.จังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 11
โดยมีท่านนภดล ชูพูล อดีตศึกษาธิการเขตเขตการศึกษา3 เป็นประธาน
เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อวุฒิชัย บุญมณี ณ วัดปลัดชะเมา นาทวี
โดยมีท่านเฉลียว ดียืน อดีตเลขานุการกรมสปช.เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ ด.ญ.สุวิมล คงแก้ว ชั้นป.5
รร.วัดนิคมประสาท ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา สพป.สงขลา3
ตามโครงการมอบบ้าน๘๙หลัง คืนความสุขให้ลูก สพฐ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระชนมพรรษา๘๘ พรรษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
วางหรีดเคารพศพคุณพ่อวุฒิขัย บุญมณี อายุ 77 ปี สมาชิกขพค.107538
ขรก.บำนาญ สพป.สข.3 ณ วัดปลักขะเมา อ.นาทวี จ.สงขลา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
วางหรีดเคารพศพ คุณแม่บัวคลี่ จันทน์เสนะ อายุ 89 ปี ชพค.19511
อดีตครูโรงเรียนวัดหัวป่า อ.ระโนด ณ ศาลาบัวขวัญ วัดหงษ์ประดิษฐาราม หาดใหญ่
เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมกิจกรรม"เสมายามเช้า"สงขลา ครั้งที่3 โดยคุณอรัญ คงนวลใย ผอ.สถาบันกศน.ภาคใต้
และคณะเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมพิธีรดน้ำศพนางชนินพร(ชนินทร) ภัทรานนท์ อายุ 64 ปี ชพค.449499
อดีตครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา ณ วัดโรงวาส อ.เมืองสงขลา
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558


บุคลากรสำนักงานสกสค.จังหวัดสงขลา
เข้าร่วมกิจกรรม"ปั่นเพื่อพ่อ" พร้อมตั้งจุดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เปิดสำนักงานให้บริการเป็นที่พักแก่นักเรียน ครูและผู้บริหาร โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สตูล
จำนวน 30 คน มาแข่งขันนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ 9 - 11 ธันวาคม 2558
ณ มรภ.สงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ.หาดใหญ่
โดยมีท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา กล่าวต้อนรับโดยมี
ท่านพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการกพฐ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นตัวแทนเพื่อนร่วมรุ่น ปกศ.24F วค.สงขลา มอบเงินบริจาคสนันสนุน
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคใต้ 19-20 ธันวาคม 2558
ณ สระว่ายน้ำ มรภ.สงขลา เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมงานถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
ณ บริเวณหน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา
โดยมีท่านนิพนธ์ บุญญมณี นายกอบจ.สงขลาเป็นประธานจัดงาน
และท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลาเป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี มหาวชิราวุธ เมืองสงขลา
โดยมีท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลาเป็นประธาน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558


ประดับตราสัญลักษณ์ ธงประจำพระองค์และธงชาติ
ณ สนง.สกสค.สงขลา "ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ" เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสมาขิกชพค./ชพส.
กับท่านเจษฎา จิตรัตน์ นายอำเภอเมืองสงขลา ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง
เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมบริจาคเงิน 5,000 บาท สนับสนุนโครงการสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนของสพป.สงขลา 3
ในพิธีเปิด"ศึกวันรวมน้ำใจเบญจรงค์ สงขลา 3 สู่น้อง" ณ เวทีมวยชั่วคราวหน้าสพป.สงขลา 3
อ.นาทวี จ.สงขลาโดยมี พ.อ.วขิรา บุญเอี่ยม รองผอ.รมน.จ.สงขลาเป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม"เสมายามเช้า" จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2
โดยมีคุณสุนันท์ เทพศรีและผู้บริหารกศ.ทุกสังกัดในศธ.
ให้เกียรติมาร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ณ ห้องเกาะหนู เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นผู้ดำเนินการประชุมร่วมเพื่อเจรจาหาข้อยุติแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯสงขลา
ระหว่างหน.หน่วยงานต้นสังกัดกับธ.ออมสินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯสงขลา
ณ ห้องเกาะหนู เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่จัดประชุมร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ผู้บริหารธ.ออมสิน ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาและจนท.สกสค.
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯสงขลา เมื่อวันศกุร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
พบปะพูดคุยปรึกษาหารือเตรียมการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ
ร่วมกับคุณชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์ ผอ.ธ.ออมสิน ภาค18
คุณสุเชษฐ์ เธียรกนิษฐ์ ผจก.ธ.ออมสินสาขาสงขลา
และคุณเอก ณ สนง.ธ.ออมสินภาค18 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ต้อนรับทายาทครูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จชต.
ซึ่งได้รับการเยียวยาให้บรรจุแต่งตั้งเป็นขรก.ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สพม.16 คือ
1.นายพลวัฒน์ เหมือนจันทร์ 2.นางสาวพัชนา เลิศฤทธิ์สาคร เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดสวัสดิการฯอย่างยั่งยืนเพื่อคืนความสุขให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จังหวัดสงขลา ในการประชุมสมาชิกสมาคมครูอาวุโส จำนวน 400 คน
ณ ศาลาการเปรียญ วัดชัยมงคล เมืองสงขลา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมพิธีสมโภชกฐินพระราชทาน สกสค. ณ ห้องประชุมสพป.พัทลุง เขต1
มอบเงินทำบุญทอดกฐินพระราชทานวัดคูหาสวรรค์ พัทลุง จำนวน 12,800 บาท
สรุปยอดเงินกฐิน สกสค.จำนวน 2,122,183.65 บาท
ทางวัดคูหาสวรรค์ได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาดังนี้
โรงเรียนอุบลรัตนราขกัลยา โรงเรียนพัทลุง โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
โรงเรียนวีรนาทศึกษา โรงเรียนสตรีพัทลุง เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมแสดงความยินดีกับน้องประหยัด อนุศิลป์ จากผอ.สพป.สระบุรี 2 เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.สงขลา 2 คนใหม่ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิกชพส. ให้แก่นางประไพ แจ้งศิริ อายุ 80 ปี
สมาชิกชพค.130503 อดีตครูรร.บ้านหูแร่ ขรก.บำนาญสพป.สงขลา2
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
แจ้งข่าวเรื่องการบริหารกิจการ สกสค.สงขลา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสมาคมครูอาวุโสจังหวัดสงขลาโดยมีนายเขต ไชยแก้ว นายกสมาคมฯเป็นประธาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพ ชพส. ให้แก่คุณณัฐสุดา กิจรักษา
ครู รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ กรณีคู่สมสรถึงแก่กรรม เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพคุณแม่กลิ่น ขาวทอง อายุ 87 ปี สมาชิกชพค.72835
ให้แก่ทายาทคุณกรีฑา ขาวทอง อดีตพัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส
และคุณกรรณิกา ขาวทอง อดีตครู รร.สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประขุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
บริการทำระบุสิทธินอกสถานที่ตั้งสำนักงานให้แก่คุณครูเขียน เขมภูสิต(โชติมณี)
อายุ 93 ปี สมาชิก ชพค. เลขที่ 16787 อดีตครู รร.วัดนิคมประสาท
เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพ ให้แก่นางเบญจมาภรณ์ ภิรมย์ ทายาทของนายละออง สุขะปุณพันธ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายธวัชชัย เยาว์นุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จากสนง.สป.ศธ.เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ นักจัดการทั่วไป ณ สนง.ศธภ.11
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
พบปะพูดคุยปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำจังหวัดสงขลากับท่านพัฒนา ชมเชย ผอ.ศึกษาธิการภาค11
เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพชพค. และชพส. ให้แก่คู่สมรสและลูกสาวของ
นายประภาส หนูเรือง อดีตรองผอ.กศน.สงขลา
เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพ ให้แก่คุณแม่ของน้องมนสินี เสริมสิรินาวา
สมาชิกชพค.589473 อดีตนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา3
เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
วางหรีดเคารพศพน้องมนสินี เสริมสิรินาวา สมาชิก ชพค. 589473
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา3
ณ วัดแหลมทราย เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
วางหรึดเคารพศพคุณแม่ของน้องวุฒิชัย บำรุงหนูไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งพระ
ณ วัดทุ่งพระ อ.จะนะ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพนายวิเชียร อ่อนประเสริฐ และนางสาวรำไพ สวาสดิ์ธรรม
ให้แก่นางพุ่มพวง อ่อนประเสริฐ ขรก.บำนาญ สพป.สงขลา3
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมพบปะสังสรรค์หลังวันเกษียณของน้องขนบ ชิตณรงค์ ครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา
ณ บ้านหลังวัดเขาตกน้ำเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ของท่านจรันทร์ มูลจันทร์ ผอ.รร.บ้านนา
คุณครูศุลีพร ระสิตานนท์ และคุณครูนิภา จำเนียร
ณ รร.บ้านนาโดยมีนายอำเภอจะนะเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา
และมอบเงินช่วยเหลือกรณีประสบอัคคีภัยให้แก่นางสาวสุนิสา สุวรรณทวี ม.ทักษิณ
เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานงานเกษียณท่านณรงค์ พลันสังเกตุ ผอ.รร.วัดแม่เปียะ อ.นาหม่อม
เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ และบุคลากรสกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและร่วมแสดงมุทิตาจิต เมื่อวันที่ 25-28 กันยายน 2558
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
โดยมีท่านพัฒนา ชมเชย ผอ.ศธภ.11เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครู จังหวัดสงขลา
พิจารณาการขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี2558
โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครูและธนาคารออมสิน
เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558


มอบเงินค่าจัดการศพคุณแม่เปี่ยมสมาชิกชพส.จำนวน100,000บาทให้แก่คุณพ่ออ้น
บิดาของนายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.สพม.13 ผู้บริจาคเงินกองทุนพระพฤหัสบดีลำดับที่ 16,17
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558


คณะทำงานประชุมพิจารณากลั่นกรองการให้ทุนการศึกษา
และทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2558 โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค.
และธนาคารออมสิน ณ ห้องเกาะแมว สนง.สกสค.สงขลา
โดยมีนายสุทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เป็นประธาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมแสดงความยินดีกับครูจากสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานีและตรังที่ได้รับรางวัล"ครูดีมึทุกวัน'58"
ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
รายงานการบริหารกิจการชพค.ชพส.และการติดตามหนี้ค้างชำระ
โครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.ประชุมร่วมกับธ.ออมสินทุกสาขาในจังหวัดสงขลา
โดยมีท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการสกสค.เป็นประธาน ณ ห้องเกาะหนู สนง.สกสค.สงขลา
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมพิธีลงนาม MOU และเปิดแถลงข่าวความร่วมมือ
กับนายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผอ.โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
ในการให้สิทธิ์ค่าบริการรักษาสุขภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในราคาพิเศษ (ส่วนลด10%)
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของครูฯให้น้อยลง เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมมอบทุนการศึกษาของธนาคารออมสิน ตามโครงการเงินออมเพื่อน้อง
จำนวน 118 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ณ อาคารศรีเกียติพัฒน์ อบจ.สงขลา
โดยมีท่านธำรงค์ เจริญกุล ผวจ.สงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมงานศพ อ.ภาษิต เหล่าสุวรรณ อายุ 83 ปี สมาชิกชพค.72870
ณ วัดแหลมทราย เมืองสงขลา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดสงขลา
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ต้อนรับนางสาวกนกวรรณ ชูทองและนายพิศิษฐ์ วชิรอนันต์จากโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
มาพูดคุยเรื่องโครงการคืนความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ครูฯสงขลา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ และบุคลากรสกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมทำบุญตักบาตรโอกาส"วันแม่"สี่แยกพระพุทธ ศาลากลางจังหวัดสงขลา
เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ และบุคลากรสกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมต้อนรับกัญญาณัฐ แจ่มมี ผอ.สำนักสวัสดิภาพครูและคณะเมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพ นางระรวย วิทยกุล อายุ 89 ปี สมาชิกชพค.355167
ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราภาพเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้"กองทุนพระพฤหัสบดีจังหวัดสงขลา"
สรุปยอดเงินบริจาคเข้ากองทุนฯทั้งสิ้นจำนวน 1,112,334บาท
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครู จังหวัดสงขลา
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุมผู้แทนสมาชิก ชพค.จังหวัดสงขลา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของคุณพ่อจันทร์ เทพพิบูล อายุ 87 ปี
สมาชิกชพค.100793 อดีตผช.ผอ.วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพ ให้แก่นางพิชชาภัสร์ เจียมเวชวิทยาภร
ผู้รับใบอนุญาตสถาบันกวดวิชาเบรนเซนเตอร์ ทายาทของคุณพ่อเหิม เดชดี
สมาขิกชพค.93797 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างความเชื่อถือ เขื่อมั่นและเชื่อใจ เกียวกับริหารกิจการ ชพค./ชพส.
ในการประชุมสมาคมครูอาวุโสจังหวัดสงขลา จำนวน 200 คน
ณ ศาลาการเปรียญวัดเลียบ อ.เมืองสงขลา เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
วางหรีดเคารพศพนางภิรัญญา นิ่มนวล อายุ 57 ปี อดีตครูรร.อนุบาลสงขลา
คู่สมรสของนายอุดมเดข นิ่มนวล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ณ วัดเลียบ อ.เมืองสงขลา เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
วางหรีดเคารพศพคุณพ่อเหิม เดชดี อายุ 83 ปี สมาชิก ชพค.93797
อดีตครูใหญ่รร.ท่าบอนมิตรภาพ ณ วัดปากบาง(วัดวารีปาโมกข์) ต.ตะเครี๊ยะ อ.ระโนด
เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เยี่ยมอาการป่วยด้วยโรคร้ายรุมเร้า พี่ไภรพ(ไพลภ) หนูมี อายุ 71 ปี
สมาชิกชพค.190422 อดีตศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่
ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ม.อ.หาดใหญ่ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ติดต่อประสานงานขอส่วนลดให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษา
จังหวัดสงขลาและทุกจังหวัดได้ใช้บริการ สรุปผลดังนี่

1.โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ ยินดีลดราคาให้ 10% จากราคาปกติ

2.โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่ ยินดีลดราคาให้ 10% จากราคาปกติ

3.บริษัท เจอร์นี่ ทัวร์ หาดใหญ่ ยินดีลดราคาให้ 10% จากราคาปกติ

4.ห้างโอเดียน ช้อปปิ้งมอลล์ หาดใหญ่ ยินดีลดราคาให้ 5% จากราคาที่ลดแล้ว

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่น้องพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผอ.รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
กรณีถูกร้องเรียนกล่าวหาด้วยบัตรสนเทห์ ณ สนง.ศึกษาธิการภาค11
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจำปี 2558 ใน 4 ภูมิภาค ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท สงขลา
โดยท่านธำรงค์ เจริญกุล ผวจ.สงขลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
และท่านอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการสพฐ.กล่าวเปิด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพ ให้แก่นายผดุงศักดิ์ เที่ยงผดุง ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางกล่ำ
คู่สมรสของนางยุพิน เที่ยงผดุง สมาชิกชพค.303706
เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพนายทอง สิงห์หนู อายุ 91 ปี
สมาชิกชพค.20735 อดีตผอ.ปจ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือและเชื่อใจ
ในการบริการกิจการ ชพค.และชพส.ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมครูอาวุโส
จังหวัดสงขลาทราบโดยมีนายเขต ไชยแก้ว นายกสมาคมฯ เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณครูยุพิน เที่ยงผดุง อายุ 63 ปี ชพค.303736
อดีตรองผอ.รร.เทพา และ รร.มหาวชิราวุธสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพ คุณแม่สมใจ เลิศลาย อายุ 83 ปี
สมาชิก ชพค.355301 อดีตครูโรงเรียนวัดม่วงค่อม
ให้แก่นางอัจติมา ศักดิ์ชัยนันท์ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมสภามนตรีสมาพันธ์ครูภาคใต้ ชุดที่16 (พ.ศ 2557-2559) ครั้งที่ 3
ณ ห้องเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมงานศพ นายสมพล เสาวคนธ์ สมาชิกชพค.433249
เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ วัดสระเกษ จังหวัดสงขลา


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพนางรัตนารี บุญชีพ อายุ 86 ปี สมาชิกชพค.93684
ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก
เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ สนง.สกสค.สงขลา


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินกรณีนายสมพล เสาวคนธ์ อายุ 62 ปี สมาชิกชพค.433249
ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคไตวายระยะสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ สนง.สกสค.สงขลา


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินกรณีทายาทของน.ส.ขัตติยะ สายสมุทร อายุ 85 ปี
สมาชิก ชพค.112757 ด้วยโรคชรา ขรก.บำนาญเทศบาลนครหาดใหญ่
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ สนง.สกสค.สงขลา


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสงขลา
และร่วมลงนามความร่วมมือสร้างความปลองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกชพส.ให้แก่
นางสายพร ชำนิธุระการ ผอ.รร.บ้านควนหัวช้าง อ.จะนะ
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมผอ.สกสค.ภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค11 จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558


สำนักงาน สกสค.สงขลา ขอขอบคุณทีมงานจัดสวนทุกคน
1.นายสานนท์ สุขศรี ผอ.รร.บ้านคลองขุด สพป.สตูล
2.นายจูถิ้น มณีนิล ผอ.รร.นิคมพัฒนาภาคใต้1 สพป.สตูล
3.นายนิเวช ธรรมศิริ นักการ รร.บ้านป่ากอ อ.เทพา
4.นายประสิทธิ์ มะเดือ นักการ รร.บ้านเทพา
5.นายประเสริฐ วิจิตร นักการ รร.บ้านพรุหลุมพลี
6.นายประดิษฐ์ แก้วเกาะสะบ้า นักการ รร.บ้านท่าแมงลัก สพป.สงขลา3
ผลงานยอดเยี่ยม ที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการครองตน ครองคน ครองงานของครูผู้เข้าร่วม 200 คน
โดยมีท่านอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผวจ.สงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ
ณ ห้องประชุมรร.สหศาตร์วิทยาคาร เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมคณะกรรมการปรับสภาพภูมิทัศน์ของ สนง.ศธภ.11
ให้เป็น"ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสงขลา" เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมเกาะหนู สนง.สกสค.สงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาท กรณีนางฉวีวรรณ เรืองจรัส สมาชิกชพส.70249
ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราให้นางพัชรี สวัสดีรักษา ครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ
เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558


สกสค.จังหวัดสงขลา บริการสมาชิกมาระบุสิทธิ์แต่เดินไม่ได้
กรณีนางเสงี่ยม มุณีแนม สมาชิก ชพค.355214 ขรก.บำนาญ
อดีตครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาสงขลา เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของคุณครูแนม คำเจริญ
สมาชิก ชพค.45327 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่บุตรของท่านอาจารย์ประวัติ เส้งขาว อายุ 69 ปี
สมาชิก ชพค.369245 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมรับฟังปฐกถาธรรมเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในการทำงานโดยพระครูวาทีธรรมวิภัช
เจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อ เกาะยอตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยเชื่อมสายใยองค์กร
ปีที่ 2 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค11 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน2แสนบาท ให้แก่ทายาทในพิธีฌาปนกิจศพ
คุณครูกัญหา ช่วยพันธ์ ณ วัดรัตนาราม(หัวสวน) ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ต้อนรับ พลตรีชัยยศ อุ่นเรือน อนุกรรมาธิการตรวจสอบงบประมาณ
โครงการของหน่วยงานภาครัฐ ณ สำนักงานสกสค.สงขลา
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมพิธีรดน้ำศพครูกัญหา ช่วยพันธ์ ณ วัดนิคมประสาท ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
โดยมีท่านประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา3 เป็นประธานในพิธีวันนี้
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ทำพิธีเปิดเข้าที่ทำการหลังใหม่ของ สกสค.สงขลา
โดยพร้อมให้บริการสมาชิกเต็มรูปแบบ
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมกำลังใจ คุณธรรม จริยธรรมให้ข้าราชการ
บรรยายโดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
โดยมีท่านธำรงค์ เจริญกุล ผวจ.สงขลา เป็นประธาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมแสดงความยินดีกับนร.ทุนบุตรครูสงขลาจบกศ. 2ราย
1.น.ส.กุสุมนิภา วงศ์สุวรรณ รร.มหาวชิราวุธ
2.น.ส.ตรีรัตน์ ทองยอด รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
โดยท่านสุนันท์ เทพศรี เป็นประธานเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558


สกสค.จังหวัดสงขลาบริการสมาชิกเดินไม่สะดวก
นางสายพร ชำนิธุระการ ผอ.รร.บ้านควนหัวช้าง อ.จะนะ
คู่สมรสของนายเกียรติ ชำนิธุระการ ชพส.367952
มารับเงินค่าจัดการศพแต่เดินได้ไม่สะดวกด้วยอัมพฤกษ์
จึงลงไปมอบและเซนต์ชื่อบันทึกสอบปากคำกันที่รถ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณครูระวีวรรณ สุนทราภรณ์
สมาชิกชพค.136240 ข้าราชการครูบำนาญ อดีตครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลปฏิรูปการศึกษาจชต.
ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติครั้งที่5/2558
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข113 อาคารรัฐสภา2
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานสวดอภิธรรมศพระวีวรรณ สุนทรภรณ์
โดยมีอดีตครูและศิษย์เก่าโรงเรียนรัตภูมิวิทยาไปร่วมงาน
เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เยี่ยมอาการป่วยด้วยโรคร้ายของคุณครูกัญหา ช่วยพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าแมงลัก
ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพสกสค.ภาคใต้ กลุ่มที่2
สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ณ สนง.สกสค.ปัตตานี
เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบ
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ของสมาชิก ชพค. ชพส. ณ ห้องประชุมสนง.สกสค.ตรัง
โดยมีท่านสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ สกสค.เป็นประธานเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เข้าเยี่ยมครอบครัวครูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจชต.
กรณีนางวิภารัตน์ ไชยลาภ ครูโรงเรียนบ้านตาแปด เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2558 ณ อ.เทพา จ.สงขลา


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.สงขลา ครั้งที่2/2558
ณ ห้องประชุม รร.เทศบาล5 (วัดศาลาหัวยาง) โดยมีท่าน ผอ.นิคม แก้วมณี ให้การต้อนรับ
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสพม.16 สงขลา-สตูล ณ บริเวณสนง.ศธภ.11
โดยมีท่านธำรง เจริญกุล ผวจ.สงขลาให้เกียรติเป็นประธาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมงานครบรอบ 40 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
ของท่านนิรัตน์ กาฬพันธ์ อดีตกรรมการคุรุสภา
โดยมีท่านประเสริฐ แก้วเพชร ที่ปรึกษา สอศ.เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุม ศธภ.11 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558


นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้
ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สนง.สกสค.โดยมีท่านสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ สกสค.
เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558


ข่าวการศึกษา
รายการ สกสค.สงขลา
เทปบันทึก.."คืนความสุข อย่างยั่งยืน" ให้กับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
วารสาร สกสค.สงขลา


ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2556

ฉบับที่ 2  เดือนมีนาคม 2556

ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2556

ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2556

ฉบับที่ 5 เดือนธันวาคม 2556

ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม 2557

ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม 2557

ฉบับที่ 8 เดือนมิถุนายน 2558

ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2558

ฉบับที่ 10 เดือนธันวาคม 2558

ยอดชำระเงิน ช.พ.ค. ช.พ.ส.
ยอดเดือน เมษายน 2559
ชพค.
523.00 บาท
ชพส.
281.00 บาท
ดูย้อนหลัง

ประกาศ ช.พ.ค ช.พ.ส
เว็บไซค์ที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
WEB LINK
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2,612
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 125,762 ผู้เยี่ยมชม